Junkerio planas: „Vilnius factoring company“ kartu su EIF išduos 10 mln. EUR naujų mikrokreditų


Lietuvoje veikianti nebankinio finansavimo sprendimų kompanija „Vilnius factoring company“, pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Europos investicijų fondu (EIF), išduoda iki 25 000 EUR vertės mikrokreditus. Taip šalies mikroįmonės ir ūkininkai gali pasinaudoti nebankinio finansavimo galimybėmis pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI). Numatoma, kad „Vilnius factoring company“ iš viso išduos iki 10 mln. EUR mikrokreditų, kuriems suteikiama EIF garantija. Programos įgyvendinimui sąlygas sudaro pagal Junkerio planą įsteigtas Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), leidžiantis Europos investicijų banko grupei investuoti į rizikingesnes įmones.

EaSI programos tikslas – suteikti labai smulkiems verslams daugiau galimybių gauti reikalingą finansavimą. Palyginti su tradiciniais bankiniais šaltiniais, šiuo atveju finansavimo sąlygos yra ne tokios griežtos, be to, taikomi gerokai mažesni užtikrinimo priemonių reikalavimai. Gautas lėšas galima investuoti tiek į kompanijos apyvartinį kapitalą, tiek ir į verslo plėtrą.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen atkreipia dėmesį į sutarties pranašumus: „ES suteikus tokią paramą, finansavimą galės gauti daugiau smulkiųjų Lietuvos verslininkų. Gautos lėšos jiems leis pradėti arba plėsti verslą, sukuriant daugiau darbo vietų ir galimybių vietos lygmeniu. Nuoširdžiai sveikinu šią sutartį, darsyk įrodančią, kad mūsų užimtumo ir socialinių inovacijų programa suteikia ES galimybių imtis konkrečių veiksmų, padedančių spręsti finansinę ir socialinę atskirtį. Ši sutartis – dar vienas mūsų žingsnis sąžiningesnės ir socialiai atsakingesnės Europos link.

„Per pirmuosius veiklos Lietuvoje metus pastebėjome, kad vietos mikroįmonėms reikalingi lankstesni finansavimo sprendimai, o juos pasiūlyti gali ne tik bankinis sektorius. Labai svarbu, kad tokie patikimi partneriai kaip EIF suteikia mums galimybių plėsti mikroįmonėms ir ūkininkams prieinamų finansavimo priemonių pasirinkimą“, – sako „Vilnius factoring company“ vadovas Renato La Fianza.

R. La Fianza taip pat pažymi: „Palankios finansavimo sąlygos ir galimybė lėšas skirti plėtrai leidžia mikroįmonėms greičiau išnaudoti rinkoje esančias nišas, kurti ir įgyvendinti naujus sprendimus, sykiu efektyviai valdant riziką.“ 

Mikrokreditai teikiami smulkiesiems ūkininkams ir įmonėms, turinčioms ne daugiau kaip 9 darbuotojus. Metinė įmonės apyvarta ir balanse turimo turto vertė turi neviršyti 2 mln. eurų.

Europos investicijų fondo direktorius Pieras Luigis Gilibertas sako: „Džiaugiamės, kad mūsų parama tokiai jaunai ir besiplečiančiai kompanijai atvers galimybių išduoti daugiau mikrokreditų. Iššūkių dėl finansavimo kyla visoje Europoje, tad tokios iniciatyvos kaip ši neabejotinai padeda juos įveikti.

Iki šiol „Vilnius factoring company“ teikė faktoringo paslaugas mikro, smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms. Per vienus veiklos Lietuvoje metus kompanija finansavo sąskaitų, kurių bendra vertė siekia 113 mln. EUR, ir suteikė paslaugas 130 klientų. Rugpjūčio viduryje „Vilnius factoring company“ finansavimo portfelis pasiekė 23 mln. EUR.

Pastaba redaktoriams:

ES užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) paskirtis yra prisidėti prie ES siekiamų tikslų: didelio užimtumo lygio, adekvačios socialinės apsaugos, kovos su socialine atskirtimi ir skurdu bei darbo sąlygų gerinimo. Pagal EaSI programos mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį teikiama parama finansiniams tarpininkams, kurie siūlo mikrokreditus verslininkams ar finansavimą socialinėms įmonėms. Paramos tikslas – suteikti daugiau galimybių gauti mikrofinansavimą, kuris apima mikrokreditus, t. y., iki 25 000 EUR kreditus, ypač skirtus pažeidžiamiems asmenims ir mikroįmonėms. 

Europos investicijų fondas (EIF) yra finansų institucija, priklausanti EIB (Europos investicijų bankas) grupei. Pagrindinė jo veikla yra remti mikro, smulkiąsias ir vidutines įmones Europoje palengvinant jų galimybes gauti finansavimą. EIF nustato ir plėtoja nuosavo kapitalo priemones, garantijas ir mikrokreditavimo paslaugas, pritaikytas šios kategorijos įmonių poreikiams. Vykdydamas šią funkciją EIF siekia ES tikslų inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, verslumo, augimo ir užimtumo srityse.

Europos strateginių investicijų fondas yra pagrindinė Investicijų plano Europai, dar vadinamo Junkerio planu, įgyvendinimo priemonė. Jo teikiama parama didina EIB grupės galimybes finansuoti investicinius projektus, kurie skatina ES konkurencingumą ir kuria naujas darbo vietas pagal Junkerio plano kriterijus. ESIF teikia pirmojo nuostolio garantijas – tai sudaro galimybes EIB investuoti į daugiau projektų, kurie dažnai būna rizikingesni. Tikimasi, kad projektai ir sutartys, kurių finansavimas patvirtintas pagal ESIF, mobilizuos 424 mlrd. EUR dydžio investicijas. Šiuo metu pagal šį planą parama suteikta 967 000 mažų ir vidutinių įmonių 28 valstybėse narėse. Daugiau informacijos apie Investicijų plano Europai rezultatus rasite čia.

„Vilnius factoring company“ – ne bankinio finansavimo sprendimų kompanija, sujungianti užsienio investicijas ir vietos profesionalų patirtį. Kompanija siūlo sprendimus, skirtus įmonių apyvartiniam kapitalui ir verslo vystymui finansuoti. Joje dirba 21 finansų sektoriaus profesionalas. „Vilnius factoring company“ veiklą Lietuvoje pradėjo 2018 m. birželį.